Nyheter

I Europa har vi en lång tradition av uppvärmning genom eldning, även om modern teknik och tillgång på billig el har medfört att de flesta hushåll nu för tiden använder sig av el och olja för den primära uppvärmningen av huset. Ser man till äldre fastigheter är det mer av en regel än undantag med kakelugn, och detta har en mycket logisk förklaring. I 1700-talets Sverige rådde det brist på ved då merparten användes i järnverken som producerade vår då största exportvara. Hushållen använde sig under denna tid i allmänhet av öppna braskaminer vilka krävde stora mängder ved för att hålla värmen. De öppna kaminer som användes hade mycket dålig effektivitet och släppte ut omkring 90 procent av den alstrade värmen genom skorstenen. Tillsammans med industrieldningen var vedbristen ett faktum som krävde omedelbar åtgärd.

Detta var upptakten till utvecklingen av kakelugnar. En uppfinning som än idag är den mest energieffektiva uppvärmningslösningen för villor och hushåll. Utöver sina energieffektiva egenskaper är kakelugnen också en av de mest efterfrågade ”möblerna” i svenska hem enligt en undersökning om våra bostäder.

Kakelugnens konstruktion

För att få ut så mycket som möjligt av det bränsle man eldar bygger kakelugnen på att utvinna och bevara värmen från rökgaserna. På detta sätt kan man uppnå en effektiv uppvärmning och använder sig inte enbart av den direkta strålningsvärme som elden avger. En kakelugn är uppbyggd av tegel, vilket har goda värmebevarande egenskap. Från eldstaden stiger den varma röken upp genom en labyrint av teglade gångar innan den slutligen når skorstenen. Totalt kan det röra sig om en sträcka på tio meter som röken färdas innan den lämnar kakelugnen. På sin väg genom kakelugnens rökgångar lagras stora mängder värme i teglet istället för att den släpps ut tillsammans med röken. Teglet avger sedan värme under lång tid efter det att röken passerat. En brasa i en öppen spis värmer så länge det brinner och kräver konstant tillförsel av bränsle för att hålla ett hus uppvärmt. Med en kakelugn lagras värmen och möjliggör uppvärmning i upp till tolv timmar efter det att elden blivit till glöd.

I och med utvecklingen av röklabyrinter och värmelagrande byggmaterial, kunde man nu hantera uppvärmning av landets hushåll med betydligt mindre materialåtgång. Att kakelugnen dessutom är en mycket omtyckt och vacker möbel, har förmodligen inte varit till nackdel för populariteten.