Säkerhet

Det bör vara en självklarhet att man känner sig trygg i sitt eget hem. Samtidigt finns en utbredd oro hos såväl villaägare som lägenhetsboende. Vanligtvis handlar det om rädsla för ovälkommet besök när man inte är hemma. Under senare år har allt fler valt att införskaffa säkerhetsdörr till sin bostad. Det finns ett flertal argument för detta, och i takt med det ökade intresset har också utbudet påverkats ordentligt. Här skall vi gå igenom några av fördelarna med säkerhetsdörrar, samt vad som har skett under åren inom detta område.

Svårt att gå in

En vanlig lägenhets/villa dörr kan brytas upp på bara några sekunder. Det krävs sällan några större verktyg och kan ofta vara klart innan någon hinner reagera på vad som händer. De mer erfarna kan även ta sig in genom att knäcka dörrlåset vilket knappt avger något ljud över huvud taget. En säkerhetsdörr har här en rad fördelar. Dels är materialet betydligt tuffare att ge sig på. En trädörr kan gå sönder eller ge vika ganska snabbt medan en armerad säkerhetsdörr står där den står. Med ordentliga bleck minimeras även möjligheten att få in brytverktyg mellan dörrpost och dörr.

De lås som används i säkerhetsdörrar är inte samma lås som man brukar använda sig av i traditionella dörrar. Dessa är i princip omöjliga att bryta eller dyrka. Om tjuven väl skulle ta sig in genom ett fönster kan de inte heller öppnas inifrån vilket försvårar bortforsling av värdesaker. Allt som allt är en säkerhetsdörr en bra och tämligen solid åtgärd för att minsta inbrottsrisken.

Brand och ljud

I och med säkerhetsdörrarnas kompakta utformning dämpar de kraftigt allt ljud utifrån. För att förbättra inomhusmiljön och stänga ute trappljud är säkerhetsdörrar optimalt i lägenhetshus. Ljuddämpningen gäller även inifrån och ut, vilket ytterligare bidrar till att göra bostaden mer privat. När det kommer till bränder är dessa även branddörrar som kan stå emot mycket höga temperaturer och minimera eldens spridning. Vanliga dörrar ger vika ganska snabbt i jämförelse med dagens moderna säkerhetsdörrar. Även detta talar till säkerhetsdörrens fördel.

Under senare år har säkerhetsdörrar blivit estetiska och vackra. Det finns nu specialbyggda alternativ för såväl nybygge som äldre byggnationer och kontor. Här visas några av de säkerhetsdörrar som nu finns att köpa.