El

Allt du behöver veta om Sveriges elmarknad

För de flesta av oss är elen en nödvändig del av vardagen. Men hur många förstår egentligen hur vår elmarknad faktiskt fungerar? Denna artikel är en liten guide som kan hjälpa dig att bättre förstå den svenska elmarknaden. Läs vidare för att lära dig mer om hur den fungerar!

Sverige är en del av en gemensam nordisk elmarknad

Sverige deltar i ett samarbete som heter Nord Pool. Det är en gemensam elbörs för Norden samt vissa andra länder, såsom Tyskland, Storbritannien och Estland. Syftet är att skapa en effektiv och konkurrensutsatt marknad som pressar elpriserna för slutanvändarna.

På denna marknad finns det fyra huvudaktörer:

  • Producenterna. Elproduktionen i Sverige kommer från flera olika källor. Hit hör såväl kärnkraft som vindkraft, solkraft och vattenkraft. Producenterna av denna el säljer elen på elbörsen.
  • Elnätsbolagen. Dessa bolag äger och förvaltar elnätet i olika regioner i landet. Som konsument har du ingen möjlighet att välja elnätsbolag, utan detta är något som är geografiskt förutbestämt.
  • Elhandelsbolag. Dessa bolag köper el från elbörsen och säljer den till dig som slutkonsument. Här har du som konsument möjlighet att välja bolag och därmed även vilken energikälla du vill stödja.
  • Användarna. Användarna är du själv och andra elkonsumenter som köper och förbrukar el. Som användare betalar du både för själva elen och nätavgiften till ditt elnätsbolag.

Mer om detta kan du läsa på webbplatsen Elmarknad.

Så påverkar detta upplägg dig som konsument

Sveriges elmarknad är uppdelad i fyra elnätsområden. Denna indelning påverkar elpriserna eftersom el förlorar effekt vid långväga transport. Som konsument påverkas du därför av flera olika faktorer:

  • Spotpriset. Detta är det pris som elbolagen får betala och det påverkar det pris du som konsument betalar.
  • Nätavgiften. Detta är en fast kostnad som du betalar till ditt elnätsbolag.
  • Val av elhandelsbolag. Som vi redan har nämnt har du möjlighet att välja elhandelsbolag och därmed också påverka vilka energikällor du vill att din el ska komma ifrån.

Genom att regelbundet jämföra elpriser och elavtal kan du hitta det avtal som är mest fördelaktigt för dig. Tack vare att det idag finns jämförelsesajter på nätet är det enkelt för dig som konsument att göra en sådan jämförelse.