Golv

Ha rätt teknik när du slipar golvet

En golvslipning kan vara ett ganska stort projekt. Har du många kvadratmeter som ska slipas, så kan du räkna med att det tar ett par dagar om du ska göra det själv. Anlitar du en firma för det (finns många sådana aktörer i till exempel Stockholm och andra storstäder), så går det snabbare. Men så kostar det också att låta någon annan göra arbetet, givetvis.

Samtidigt är det såklart inte gratis att göra det själv. Du behöver hyra en slipmaskin, en kantslip och fixa sandpapper i olika storlekar bland annat. Gör man det själv blir det billigare – men det gäller också att man har rätt förkunskaper innan man sätter igång. Misstag kan nämligen bli mycket kostsamma. Något som är viktigt att ha i åtank eär sliptekniken.

Börja med det grova pappret

Normalt börjar man med ett grovt slippapper, för att sedan gå över till en finare variant. Detta för att först eliminera de stora skadorna och ojämnheterna, för att sedan ge träet en finare yta i slutet av din golvslipning. Vinkla uppmaskinen så att valsen är i luften, starta maskinen och sänk ned valsen i samma stund som du går framåt. Starta aldrig maskinen med valsen nere, eftersom golvet då kan bli ojämnt.  

Slipa diagonalt

En bra början är att göra golvslipningen diagonalt (i förhållande till plankornas riktning). Detta för att ta bort ojämnheter mellan plankorna. Det här kan vara svårt om du har en fiskbensparkett (som är mycket vanligt i centrala Stockholm, bland annat), eftersom plankorna pekar åt olika håll.

När du sedan ska byta riktning, eller stanna av annan anledning, bör du ta upp valsen i farten – och sedan sätta ned den i farten när du ska göra igång igen, som nämnt ovan.

Använd kantslipen vid rätt tillfällen

Den stora golvslipen kommer inte att komma åt överallt, troligtvis. Då är det dags att använda kantslipen – och du bör slipa med den på samma sätt som med den stora maskinen. Bor du i en väldigt gammal fastighet (säg att du ska göra en golvslipning i Stockholm i Gamla stan till exempel) så kan det finnas särskilt många av dessa hörn och kanter. Då är det extra viktigt att ha en bra kantslip – och rätt teknik när man använder den.