Fönster

Ett fönsterbyte i Uppsala varierar i pris beroende på ett flertal olika faktorer. Till exempel kostnad för bygglov, materialval och hur ett eventuellt ROT-avdrag kan räknas av från de budgeterade kostnaderna. Därför kan priset variera beroende på om det är en privatperson som är i behov av ett fönsterbyte eller en bostads- eller hyresförening som behöver byta fönster på fastigheten.

I Uppsala kan bygglov kan behövas för att göra ett fönsterbyte

Ett bygglov kan krävas för vissa typer av fönsterbyten. Ett fönsterbyte som förändrar fasadens utseende kräver generellt sätt ett bygglov medans om ni byter till likadana fönster som tidigare är risken mindre att bygglov krävs. Kolla med Uppsala kommun för att reda ut eventuella frågetecken.

Kan vi använda oss av ROT-avdraget vid ett fönsterbyte?
ROT-avdraget gäller för ny- och ombyggnationer. Generellt sätt ingår fönsterbyten i avdraget. För att hålla nere kostnaderna för renoveringen som privatperson kan det därför vara bra att kontrollera och planera sitt användande av ROT-avdraget i förväg. Har ni redan använt en del eller hela rotavdraget kan det kanske finnas ett värde i att ta fönsterbytet under nästa period då hela avdraget kan nyttjas. Är fönstret i mycket dåligt skick blir det såklart dyrare att vänta med ett byte om det då istället kan uppstå andra skador till följd av det dåliga fönstret. Mer information om ROT-avdraget finns att läsa på Skatteverkets hemsida.

Materialval påverkar kostnaden

Kostnaden varier även beroende på de materialval som görs i samband med bytet. Det kan vara svårt att veta vilka val som är rätt att göra, välj därför en hantverkare i Uppsala som har lång erfarenhet av arbetet. På så sätt kan ni rådfråga med firman om vilka lösningar som är rätt för just er budget.

Kostnaden kan även variera beroende på:

  • Arbetets komplexitet
  • Antal fönster som ska bytas

Begär offerter från flera olika firmor runt Uppsala och jämför de olika priserna som du fått in. Be även om en skiss på planeringen, bra frågor att ställa skulle kunna vara: Hur lång tid beräknas arbetet ta? Ingår kontroll av arbetet efter att det slutförts? Att byta fönster är en investering för lång tid framöver – välj därför en firma som har lång erfarenhet och kunskap inom området.

Fönster

Du kanske funderar på när det är dags att byta fönster? Det är så klart läge att byta fönster i Östersund om det är trasigt eller är sprucket. Men det finns även andra tillfällen det kan vara läge att byta fönster Jämtland. Det är bra att vara medveten om att fönster som suttit uppe i mer än 20 år släpper ut en hel del värme, cirka 2,5 gånger mer än helt nya fönster. En annan anledning att byta fönster är om du ändå ska renovera huset.

Kolla om du behöver byta fönster

Det finns en del saker du kan titta efter för att se om du behöver göra ett fönsterbyte i Jämtland. Är det till exempel så att du glaskassetter och de är punkterade så måste de bytas så snart som möjligt. Du kan upptäcka att de är punkterade genom att fönstren ser så att säga oklara, eller immiga ut, även om du nyss putsat dem. Ett annat sätt att kontrollera om det är dags för ett fönsterbyte i Östersund genom att kolla drag och temperaturförändringar. Drag kan du känna av på två sätt. Dels vid kallras, dels vid luftläckage. Om det är kondens på insidan av fönstren så kan även det vara ett tecken på att dina fönster är dåliga och behöver bytas ut.

Drag och förändringar av temperatur

Drag kan som tidigare nämnt upplevas via kallras och via luftläckage. Kallras blir det när luften blir nedkyld av en yta som är kall så som ett fönster som är dåligt isolerat. Den luft som då finns vid fönstret blir nedkylt och orsakar sedan ett drag längs med golvet. Om du känner av att det läcker luft så är det definitivt dags att byta ut dina fönster i Jämtland. Det eftersom luften direkt kommer in och det gör att du får ett ökat behov av uppvärmning. Du kan upptäcka luftläckage genom att ta med ett tänt stearinljus och föra det längs med karmen på alla fönster. Fladdrar det, så är det läckage.

Kondens på insidan kan vara ett tecken på att dina fönster måste bytas

Imma och kondens på fönstren kan bero på tre saker. Det är fuktigheten i rummet, temperaturen samt vad fönstret har för isoleringsförmåga, alltså dess U-värde. Fukt finns i all luft men den luft som har högst luftfuktighet är varm luft. Blir den då nedkyld så kommer den till en punkt då den släpper från sig vatten och det är då det blir kondens. Normalt är det fönsterrutorna som är de punkter som är kallast i ett rum. När den varma luften möter fönstrets kalla yta så uppstår kondens. Vattnet kan då rinna ner mot fönsterkarmen. Om detta pågår alldeles för länge så kan det leda till att dina fönster börjar ruttna. Du kan kolla om du har rötskadade fönster med en kniv. Är det motstånd i träets virke efter 2 mm så är det ok. Kommer du djupare än så, då är det röta och du bör satsa på nya fönster Östersund.

Fönster

Renovera fönster

Börjar dina fönster se risiga ut? Får du kondens på rutan när det regnar? Börjar färgen flagna? Fönster är mycket utsatta byggnadsdelar och fönsterrenovering och underhåll är något som de flesta husägare inte slipper undan. Väder och vind sliter på fönster året runt, särskilt om du bor längs kusten där vindarna är salta.

Renovera fönster eller köpa nytt?

Att renovera fönster kan vara ganska tidskrävande och fuskarbete lönar sig inte. Man bör fråga sig om en fönsterrenovering är värd jobbet och hur länge de kommer att klara sig innan man sätter igång.

Renovera fönster är egentligen inte någonting svårt och man kan spara in mycket pengar genom att göra det själv. Har du dessutom gamla fönster med speciella särdrag så kan det vara svårt att beställa nya som är exakt likadana till ett rimligt pris. Spröjsade fönster, hörnfönster eller mycket stora fönster som var populära på 60-talet är idag ganska dyra att tillverka. Riktigt gamla originalfönster med munblåst glas bör man dock bevara då de har en levande och vacker yta. Men kan också bevara gamla fönster men sätta i energiglas. De isolerar mycket bättre, du får bättre energikostnader och lägre U-värde (U-värde stå för fönsters isoleringsförmåga).

Hur går en fönsterrenovering till?

Om du väl bestämt dig för att renovera dina fönster så kan du antingen göra det själv eller lämna över uppdraget till en firma. Egentligen är det inte särskilt komplicerat att renovera fönster men det kan ta en hel del tid. Känner man sig osäker finns det dessutom speciella fönsterrenoveringskurser som man kan gå. Först måste man avgöra exakt vilket renoveringsbehov fönstren har. Om fönstren till exempel är ruttna så bör man alltid byta till något nytt. Trasiga glasrutor behöver alltid bytas ut. Arbeta gärna utomhus, du måste ha ett stort plant bord med lagom arbetshöjd som står skyddat från regn. Ha gärna ett litet bord på sidan också där du kan lägga alla arbetsredskap så du inte riskerar att spräcka fönsterrutorna.

Måla om fönster

Att måla om fönster regelbundet är mycket viktigt eftersom färgen utgör ett skydd mot regn och sol. Man ska inte byta fönster bara för att färgen flagar, oftast räcker det att måla om. Man kan antingen använda modern fönsterfärg och plastkitt eller linoljefärg. Linoljefärg har den fördelen att den låter träet andas men den behöver underhållas mycket oftare än plastfärg. Å andra sidan är underhållet enklare eftersom man bara behöver måla på ett nytt lager, man slipper skrapa av den gamla färgen.