Städ

Papperskorgar utomhus för offentlig miljö är viktiga

Att det finns papperskorgar utomhus för offentlig miljö där dessa behövs är viktigt för renhållningen i städer och offentliga miljöer. Papperskorgarna ger nämligen lokalinvånare och besökare i samhället en möjlighet att göra sig av med skräp på ett vettigt sätt. Därmed bidrar dessa papperskorgar till att motverka nedskräpning och minimerar samtidigt också förfulningen av de gemensamma ytorna i städer och på andra orter. Fortsätt att läsa för att få mer information om vikten av att placera ut sådana här lite här och där i offentliga miljöer!

Papperskorgar utomhus för offentlig miljö fyller viktiga funktioner

Vilka fördelar finns det med att placera ut papperskorgar utomhus för offentlig miljö där dessa behövs, kanske du undrar? Svaret är att fördelarna med dessa är att:

 • De motverkar nedskräpning. Till att börja med ser papperskorgarna till att minska nedskräpningen i offentliga miljöer. Därmed bidrar de även till att hålla de allmänna ytorna rena, fina och trevliga för alla personer som besöker dem. Risken är nämligen stor att nedskräpningen skapar en slags snöbollseffekt och snart hamnar utom kontroll. Detta såvida det inte finns papperskorgar där personer kan göra sig av med sitt skräp på ett bättre sätt utan att behöva skräpa ner.
 • De främjar hälsan. Detta är en positiv bieffekt av att det finns gott om papperskorgar utomhus för offentlig miljö som kanske inte särskilt många tänker på. Men faktum är att skräp som inte tas om hand på rätt sätt utan ligger på marken och skräpar kan locka till sig ohyra. Såväl råttor som flugor och annan ohyra som bär på sjukdomar och sprider dessa till människor lockas nämligen av skräpet. Därför är det viktigt att det finns gott om papperskorgar i våra allmänna utrymmen där vi kan göra oss av med skräpet.

Sammanfattning av vårt resonemang kring fördelarna med papperskorgarna

För att sammanfatta de fördelar som vi just har nämnt motverkar alltså papperskorgarna nedskräpning och främjar samtidigt vår hälsa. Därför är det viktigt att det finns gott om sådana utplacerade i våra offentliga miljöer. För på så vis kan vi förhindra att skräp ligger och skräpar på marken och förfular samt sprider sjukdomar av olika slag.

Städ

De flesta städfirmor i Stockholm erbjuder städning på abonnemang. Hur fungerar det och vilka fördelar/nackdelar finns? Här beskrivs begreppet tillsammans med några exempel från en lokal städfirma.

Så fungerar abonnemang

När en städfirma erbjuder abonnemang innebär det att företaget anlitas regelbundet för en förutbestämd uppgift. Det kan exempelvis se ut som följande:

 • Varannan torsdag klockan 17:00 till 20:00
 • Hemstädning enligt lista som skapats av kund/städföretag
 • Fast pris per tillfälle

Så länge som kunden inte säger upp sitt abonnemang kommer alltså personal från företaget att komma till hemmet och gör det skinande rent varannan vecka.

Anpassas utifrån behov

I grunden utförs alltså exakt samma uppgifter varje vecka. Men det är mycket vanligt att detta kan justeras utifrån kundens behov. Kanske önskas tiden läggas på fönsterputsning två gånger per år eller på byte av lakan eller hantering av tvätt.
Det viktiga är att då att kontakta sin städfirma i god tid så att de kan skicka person som kan hantera dessa arbetsuppgifter. Det går inte att förvänta sig att ändrade arbetsuppgifter kan ges när personalen kommit på plats.

Fördelar

Den stora fördelen med abonnemang är regelbundenheten. Kunden behöver inte beställa städning inför varje tillfälle utan allt ”flyter på” utan någon större insats. Men det finns även andra fördelar:

 • Pris
  Konkurrensen är mycket hård i Stockholm och många konsumenter väljer att jämföra priser och testa olika bolag. Att som städfirma veta att kunden kommer att stanna är alltså värt mycket. Det är därmed vanligt att viss rabatt ges om abonnemang tecknas. Men då kan det exempelvis krävas att kunden haft tjänsten i minst 3 månader för att rabatt ska ges.
 • Samma personal
  Det är vanligt att en städfirma lovar att samma personal kommer vid varje tillfälle om abonnemang tecknas. Som kund är det en trygghet då arbetet kommer att utföras på ett liknande sätt vid varje städning. Dessutom är det lättare vid kommunikation om några speciella åsikter finns.

Nackdelar

 • Bindningstid och uppsägningstid
  Nackdelen är att abonnemang både kan ha bindningstid och uppsägningstid. Med bindningstid menas att abonnemanget minst löper denna tid. Är det exempelvis på 3 månader går det inte att teckna abonnemang på kortare tidsperiod. Med uppsägningstid menas att kunden måste ha kvar tjänsten en viss tid efter uppsägning skett.

En städfirma i Stockholm kan använda olika begrepp

Vad är skillnaden på städabonnemang och ”löpande städning”? Förutsatt att abonnemanget varken har bindningstid eller uppsägningstid finns ingen direkt skillnad. Olika ord kan alltså användas för att beskriva samma tjänst.

För information från en städfirma i Stockholm finns bland annat ishine.se.