Renovering

Är stambyte bättre eller sämre än relining? Frågorna kring denna renovering är många och ett konsultföretag i Stockholm har försökt att samla de vanligaste frågorna för att hjälpa fastighetsägarna att förstå.

Kan relining användas istället för stambyte?

Ja och nej. Relining kan jämföras med att laga/reparera en bil. Stambyte innebär i detta fall att köpa en ny. Om det är mindre skador kan alltså relining användas för att ge längre livslängd åt stammarna. Tids nog kommer ändå ett stambyte. Men genom att skjuta upp det ca 20 år blir relining en stor kostnadsbesparing.

Hur lång tid tar det och kan man bo kvar?

Till skillnad mot stambyte tar relining enbart ett par dagar. Detta företag beräknar tiden till ”cirka 3 dagar” och vattnet kommer bara vara avstängt under en begränsad tid. Det kan ställas mot ett stambyte som tar 4 – 6 veckor och där vattnet är avstängt under en längre period.

Vilken aktör bör väljas inom Stockholm?

Då detta konsultbolag erbjuder relining och stambyte är det inte oväntat att de lyfter fram sina egna fördelar och varför kunderna ska välja just dem. Men samtidigt visar det vad fastighetsägare bör tänka på i val av konsult. Det finns nämligen ett ganska stort antal aktörer i Stockholm att anlita för denna renovering.

 • Erfarenhet av branschen
  Ett företag som har 40 års erfarenhet bör kännas tryggare än de som precis börjat erbjuda denna avancerade form av stamrenovering. Självklart är inte nya företag per automatik sämre – men erfarenhet är trygghet. Att hitta företag i Stockholm med över 20 års erfarenhet är relativt lätt. Flera av de största företagen har funnits betydligt längre.
 • Hjälper hela vägen
  Att ett företag erbjuder totalentreprenad innebär att de tar hela ansvaret – från start till mål. Detta med allt från behovsanalys och inspektion till hjälp med slutbesiktning och juridiska avtal. De flesta säger sig kunna erbjuda allt – men många gör det inte.
 • Finansieringslösning
  De större byggbolagen erbjuder egna finansieringslösningar som kan vara ett alternativ mot att teckna ett högre bostadslån. Här bör en jämförelse ske för att avgöra vad som skapar lägst kostnad i längden.

Vad är tredjepartskontroll?

Tredjepartskontroll innebär att ett oberoende företag genomför en besiktning av utfört arbete. Detta så att kunden ska vara helt säker på att arbetet utförts enligt branschstandard. Som kund bör man alltid kräva en tredjepartskontroll. Ofta sker detta både under arbetet med relining samt när arbetet är slutfört.

Källa: Konsultföretaget som hänvisas till ovan genomför stambyten samt arbeten inom relining i Stockholm.

Företag

För dig som är i behov av städ finns etablerade aktörer att anlita för effektiv och noggrann städhjälp. De erbjuder städtjänster som kan anpassas efter alla olika behov, lokaler och önskemål. På så sätt kan deras tjänster underlätta för alla som känner att städning av någon anledning inte är prio ett, vilket verkligen inte är ovanligt. Anlitar du företag som Creativ lokalvård redan idag slipper du lägga tidskrävande, energislösande och dyrbar tid på att städa ditt hem eller andra fastigheter. Istället låter du dem göra det de är bäst på samtidigt som du kan ägna dig åt annat. Oavsett vad just du efterfrågar ser de till att leverera ett resultat som håller högsta kvalité för att du alltid ska bli nöjd.

Vilka är Creativ lokalvård?

Creativ Lokalvård brinner för att leverera högsta kvalité när det kommer till såväl bemötande, utförande och resultat som berör deras tjänster. Med en passionerad målsättning om att underlätta din vardag och förbättra din tillvaro kan du som kund känna dig trygg i deras händer oavsett vilken städning du önskar beställa.

Med flera års erfarenhet på nacken kan de rent ut sagt kalla sig själva för experter när det kommer till allt som heter städning. På så sätt kan de garantera dig att de sköter allt det där som du själv inte har ork, tid eller lust med, där resultatet blir så skinande rent som det bara går.

Vanliga tjänster inom städ

Så vilka tjänster erbjuder städföretag? Jo, de sysslar i korta svängar med allt som heter städning. Oavsett om du vill få hjälp med att städa ditt hem eller ditt företag ser de till att anpassa sina tjänster baserat på det som just du efterfråga. Dessa är några av de tjänster som brukar erbjudas.

 • Kontorsstädning
 • Flyttstädning
 • Golvvård
 • Fasadtvätt
 • Byggstädning
 • Butiksstädning
 • Sanering

Gäller det städning i hemmet kan du även där anlita städföretag för ett flertal uppdrag, bland annat för:

 • Hemstädning
 • Flyttstädning
 • Fönsterputs
 • Fasadtvätt

Så sticker företag ut i branschen

Inom städbranschen råder rätt hög konkurrens, inte minst med tanke på att det finns ett otroligt stort antal städfirmor i alla Sveriges olika städer. Som verksamma i en relativt stor stad är städföretag väl medvetna om att det krävs en extra bra prestation från deras sida för att de ska sticka ut och erbjuda det där lilla extra.

Och det är precis vad de vill uppnå! Därför ser de olika företagen alltid till att du som kund blir 100% nöjd med deras arbete genom att erbjuda enkla, fläckfria och trygga tjänster av högsta kvalité. De lämnar ditt hem eller företag skinande rent baserat på dina önskemål, där du kan lämna allt ansvar ifrån dig.

Hemrenovering

På alla fastigheter behöver till slut ett stambyte ske. Stammarna slits med åren och till viss del går det att reparera. Men till slut är byte enda lösningen. Här besvaras frågor kring stambyte, hur ofta, vad som gör avgör intervallet och vad som kan göras för att skjuta fram denna stora renovering?

Stambyte, hur ofta sker det på en fastighet?

På de flesta fastigheter sker stambyte enbart en gång, alternativt två gånger. Detta utifrån att ett genomsnittligt intervall är ungefär 30 år. Efter 25 – 30 år bör stammarna definitivt undersökas med ett intervall på något år. Detta för att upptäcka eventuella skador i tid och därmed kunna planera in stamrenovering istället för att genomföra den vid uppkomst av stora vattenläckor/vattenskador.

Det finns däremot fastigheter som inte behövt genomföra stambyte förrän efter 60 eller 70 år. Det går därmed inte att säga någon exakt ålder då stambyte måste utföras. Däremot är det, som med alla fastigheter, att allt slits med åren. Ju äldre ledningarna är desto viktigare att undersöka och underhålla dem.

Vad avgör intervallet?

Stambyte, hur ofta behöver detta ske? Det beror till stor del på vilket underhåll som skett samt hur ledningarna påverkats över tid.

 • Underhåll
  Som med alla fastigheter är underhåll det allra viktigaste för att undvika stora och kostsamma renoveringar – eller skjuta upp dem. Stammar kan underhållas genom stamspolning. Det innebär att vatten trycks ner i ledningarna med ett mycket högt tryck. Därmed kommer trycket att dra med sig det som börjat fastna på insidan av ledningarna. På detta sätt minskas risken för stopp och för att ledningarna ska börja få skador.
 • Rörinspektion
  Rörinspektion innebär att en extremt liten kamera förs ner i rören via en anslutning. Via kameran kan inspektörer se ledningarnas kvalité, eventuella skador samt om rörspolning behöver ske. Om en fastighetsägare anar att stambyte börjar bli aktuellt kan en rörinspektion beställas för att avgöra om stambytet behöver ske – eller om det finns andra alternativ.

Vad finns det för alternativ?

Relining är inte ett alternativ till stambyte. Det är två olika arbetsmetoder beroende på stammarnas kvalité. Om dessa processer jämförs med att äga en bil så är relining att laga bilen och stambyte att köpa ny bil. Går det att laga och få hög kvalité är detta generellt bättre. Men är det ett för stort och komplicerat projekt är stambyte bättre. Relining är därmed en process som skjuter stambytet framåt.

Så sammanfattningsvis, stambyte, hur ofta? – Det beror på…

Renovering

Här presenteras några av de vanligt förekommande frågorna kring finansiering och installering av bergvärmepump.

Vad är de största fördelarna med bergvärmepump?

Det finns flera fördelar men de två som primärt brukar lyftas fram är ekonomin och ekologin. Med andra ord att det är en investering som både gynnar miljön och plånboken.

Hur djupt behöver hålet vara?

Det vanligaste är att hålet är mellan 100 och 200 meter djupt. Djupet beror bland annat på hur mycket värme som behöver ”tas upp” från berget. Det kan även avgöras av underlaget där borrning sker. Detta avgör däremot som de gräver och installerar din bergvärmepump under processens gång.

Vad kostar en bergvärmepump?

Här beror det lite på vad som menas. Ett enbart köpa en pump kommer inte göra någon skillnad (förutsatt att den gamla är trasig). Det krävs ett djupt hål, installation och pump för att det ska kunna användas som en värmekälla. Totalt brukar summor kring mellan 100- och 200 000 kr nämnas.

Är det lönsamt i längden?

Innan inköp och installering sker bör alltid en uträkning ske på om det är lönsamt eller inte. Detta avgörs främst av:

 • Värmekälla idag
 • Energiförbrukning per år idag
 • Kostnad per kWh idag

Detta kan sedan ställas mot vad det kostar med bergvärme och därmed visas en ungefärlig besparing per månad. Detta i sin tur får ställas mot den kostnad som skulle uppstå om ett lån tecknades för att finansiera installationen. Ofta, men inte alltid, skapas en större besparing än finansieringskostnad per månad.

Enklast är att kontakta en återförsäljare för att tillsammans räkna på eventuell förtjänst.

Krävs det något tillstånd för att gräva?

Ja, det krävs ett tillstånd från kommunen innan grävning får påbörjas. En sak som då kontrolleras är om någon in närheten har bergvärme och i så fall hur nära. För att det ska ge effekt krävs det att ingen annan har grävt inom en radie av 20 meter.

Vilken funktion har en bergvärmepump?

Via slangar pumpas vätska ner till berget (längst ner i hålet). Där värms vätskan upp av berget varpå den pumpas upp. En bergvärmepump kommer nu att ta vara på denna värme tack vare en kompressorteknik. Värmen används sedan för att värma upp huset medan vätskan återigen pumpas ner till berggrunden.