Hem

Imkanal är den rökkanal, ventilationskanal, som går från spisen och därmed ska dra med sig os vid matlagning. Regelbunden kontroll och rengöring av imkanalerna är viktigt utifrån att det annars blir en förhöjd brandrisk.

Ansvaret ligger på fastighetsägaren

År 2004 ändrades lagen kring ansvaret för en fastighets imkanaler. Fram till dess genomfördes regelbundna kontroller av sotare oavsett om det behövdes eller inte. Men sedan 2004 ligger ansvaret helt på fastighetsägaren. Det är därmed fastighetsägaren som är ansvarig för att imkanalerna i fastigheten underhålls, sotas och brandskyddskontrolleras.

ROT-avdrag vid rengöring

Det går att få ROT-avdrag för sotning men inte vid alla sotningstillfällen. På Skatteverkets hemsida står det att avdrag enbart får göras för sotning som inte innefattas av den obligatoriska sotning som krävs från kommunen. Det går inte heller att få ROT-avdrag när eldstäder eller skorstenar kontrolleras.

Vad är relining av imkanaler?

I vissa fall är imkanalerna så dåliga att de skulle behöva bytas ut eller renoveras till stor del. Då kan relining vara ett alternativ. Genom att skapa ny ytbeläggning med infodringsmaterial skapas en längre livslängd. På detta sätt kan kanalerna nå bättre effekt utan att behöva rivas ut.

Sotning och underhåll

Det går att genomföra viss rengöring och underhåll av imkanaler. Däremot finns det alltid fördel att ha ett kvitto från en sotare som därmed påvisar att det skett på ett helt korrekt sätt. Man kan rengöra regelbundet och skulle det bli grovt nedsmutsat kan det bästa vara att använda viskor (sotningsverktyg). Bor du i hyresrätt är det hyresvärden (fastighetsägaren) som har ansvaret. Det betyder att de regelbundet skickar ut sotare till lägenheterna för att sota och kontrollera imkanalerna så inte brandrisk uppstår. Bor du villa har du själv ansvaret. Som nämnts finns inget krav på specifik regelbundenhet men ansvaret kvarstår att imkanalen hålls efter så inte brandrisken ökar. Det sägs att två av de viktigaste delarna inom ett ventilationssystem är imkanalerna samt spisfläkten. Vidare om eld & ventilation finns via denna sida.

Olika klassificeringar

Imkanaler finns i olika klassificeringar vilka speglar hur stor påfrestning de kommer att utsättas för. Klass 1A är exempelvis en imkanal som kan hantera matlagning och os från stekbord. Här finns inget reningssystem. Klass 2B ska klara av att hantera storköksutrustning där man har gas eller el som energikälla. Här ska det även finnas ett reningssystem i kanalen.

De klasser som finns är 1A, 1B, 2A, 2B och 3.

Hemrenovering

Att lägga om taket på gästhuset, dasset eller förrådet är inte allt för svårt. Det finns flera guider att ladda hem från internet kring hur det ska göras för att inte fukt ska tränga in i huset. Ju större byggnad som ska få takläggning desto mer komplicerat blir det. Men även takbeläggning, plats och vinkel på taket kan vara avgörande. Oavsett bör man alltid tänka på säkerheten. Inte bara när taket ska läggas utan även för kommande service och underhåll.

Rep med säkring

Med speciella rep och säkringar kan man jobba både enklare och säkrare på taket. Repet fästes kring skorstenen eller något annat stabilt på huset. Anordningen kan liknas med hur bergsklättrare kan skapa säkerhet med säkringsrep.

TIPS: Prova att ”ramla” under ordnade former ett par gånger innan du börjar använda det på riktigt. På så sätt kan du känna en trygghet hur det fungerar och vilket stöd som repet ger. Att kunna lita på sin säkerhetsutrustning är första steget för att avslappnat kunna jobba.

Byggnadsställningar

Byggnadsställningar är A och O för att skapa säkerhet och funktionalitet. Ska taket läggas om är det smidigt att ha tillgång till byggnadsställningar som därmed öppnar upp möjligheten att arbeta utan att behöva stå på taket. Då de större ställningarna är relativt dyra att köpa, samt att de bara behövs under en kortare period, är ofta bästa alternativet att hyra den.

TIPS: Begär offert från flera företag när byggnadsställningar ska hyras. Pris beror på flera faktorer och kan därmed variera kraftigt. Se även på priser från närliggande städer. Ska ett arbete utföras i Trollhättan måste ju inte byggnadsställningarna hyras från Trollhättan utan kan hittas i andra städer. Vid riktigt stora projekt kanske det till och med är mer lönsamt att hyra eller få byggnadsställningarna utkörda från Göteborg, där antalet företag som hyr ut är fler. Det är knappt 8 mil mellan Göteborg och Trollhättan.

Takstegar

Takstegar är stegar som fästes direkt på taket. De kan exempelvis sitta ovanpå takbeklädnaden så att man lätt kan klättra upp till skorstenen utan att behöva sätta fötterna på tegelpannorna eller plåten. För även om papp, plåt och tegel är motståndskraftiga mot regn, hagel och blåst så är de inte anpassade för trycket och slitaget som kan uppstå när en människa går på taket. Försök att sprida ut belastningen och använd takstegar för framtida underhåll av taket.

Hemrenovering

Att använda trygghetsvakt är en säkerhet som minimerar risken för fuktskador. Vilken trygghetsvakt som ska användas beror på var man vill skapa ett extra skydd. På Amagozon.se finns tre vakter som möter olika behov.

Trygghetsvakt Vind
Detta är en miljövänlig avfuktare som används på vindar. Därmed skyddas vinden från att få mögel, röta och fukt. Systemet fungerar genom att luften avfuktas och därmed håller utrymmet helt fuktfritt. En effektiv avfuktning för vinden.

Trygghetsvakt för krypgrund
Både torpargrunder och krypgrunder kan få stora problem med väta och fukt. Det finns flera lösningar för avfuktning av krypgrunder men de flesta är aktiva, dvs avfuktning påbörjas när fukt upptäckts. Men en trygghetsvakt skapar proaktiv åtgärd och skyddar därmed mot att problemet ska uppstå. Med denna avfuktning hålls krypgrunden torr och risken för att mögel eller fuktskador ska uppkomma minimeras.

Trygghetsvakt PRO
Detta är den mest avancerade trygghetsvakten från Amagozon.se. Den kan användas för avfuktning på krypgrunder för att där skapa en forcerad och kontrollerad tillförsel av luft via ventilation. Då denna är mer avancerad krävs det att man är utbildad för att installation ska kunna ske på korrekt sätt. Här finns även PRO-X som kombinerar det lägre tryck som finns själva grunden med en högre kapacitet för uttorkning. En av de bästa varianterna för avfuktning av krypgrund.

Kontakt och hjälp vid avfuktning

Ibland kan det vara svårt att veta vilken åtgärd som ska genomföras för att få rätt resultat. Ta då kontakt med en återförsäljare av dessa produkter. Det enklaste är att en återförsäljare kan komma ut och avgöra problemet storlek och karaktär. Det kan se ut på följande sätt: Familjen Olsson bor i Stenungsund och har precis köpt ett sommarställe med torpargrund någon mil utanför Stenungsund. De vill installera en trygghetsvakt som kan ha kontroll på fuktnivån och motverka fukt och mögel. Men de är osäkra på vilken produkt som passar bäst utifrån deras behov.

De kontaktar Amagazon som har sitt säte i Myggenäs – ett par kilometer väster om Stenungsund. De kan därmed diskutera olika lösningar och det slutar med att en installation av en avfuktning av torpargrunden. De får även med sig ett par tips på vad de ska tänka på för att minimera kommande problem. Svårare än så är det inte.