Företag

Har du undrat vad din lokala plåtslagare i Kungsbacka egentligen sysslar med på dagarna? Är du i behov av ett plåtarbete och vill få en offert på jobbet? Oavsett om du vill veta mer om vad som är möjligt att åstadkomma med plåtslageri eller ta in en offert bör du ta kontakt!

Redan nu kan vi dock avslöja att vad de gör är att arbeta med plåt. Med det sagt finns det flera olika sorters plåtslagare och plåtslagerier som ägnar sig åt olika slags arbeten. Till exempel finns det byggnadsplåtslagare som har till uppgift att klä fasader och tak på byggnader med plåt. Dessa arbeten kan vara mindre eller större och variera från mindre villatak till tak på kyrktorn eller större industribyggnader. Bara fantasin sätter gränser för vad som är möjligt att göra när det kommer till plåtslageri!

Din lokala plåtslagare i Kungsbacka kan erbjuda många tjänster

Det finns många olika tjänster inom plåtslagare som en plåtslagare kan ägna sig åt. Några exempel på dessa är:

 • Tillverkning. Din lokala plåtslagare i Kungsbacka kan tillverka och montera allt som du kan tänkas behöva inom området byggnadsplåtslageri. I verkstaden kan de specialtillverka både mindre och större detaljer.
 • Reparation. Tak och andra komponenter som är tillverkade i plåt har en hög hållbarhet men även en begränsad livslängd. Därför kan du ibland behöver lägga om taket eller vilken slags komponent det nu kan tänkas röra sig om. Dessutom kan reparationer behöva utföras med jämna mellanrum. Ofta är det sett ur ett långsiktigt perspektiv mer kostnadseffektivt att skapa nytt än att reparera. Men ibland kan en reparation trots allt vara det bästa alternativet.
 • Taktäckning. Taktäckning är en tjänst som kan utföras på alla möjliga sorters byggnader. Det kan till exempel röra sig om taket på en privatbostad, men även en offentlig byggnad, en kontorsbyggnad, en fabriksbyggnad, en kyrka eller någon annan sorts byggnad.

Detta är bara några av de tjänster som ditt lokala plåtslageri kan vara behjälpliga med. Om du har ett behov av en plåtslagare bör du därför ta kontakt och se hur de kan hjälpa just dig!

Hemrenovering

Stambyten i Stockholm är omfattande arbeten som är återkommande med ett visst intervall. Om du bor väldigt länge i en och samma bostad kan du vara med om två stambyten i samma fastighet. Detta är nämligen en underhållsåtgärd som bör göras med cirka 40-60 års mellanrum. Men om du aldrig tidigare har varit med om detta arbete tänkte vi här förklara lite mer kring det!

Precis som du hör på namnet rör det sig om stammar som ska bytas. De stammar som åsyftas är de rörstammar som sitter i fastigheten. Det är alltså ett stort nätverk av rör som löper till och från byggnaden samt genom denna. De är ihopkopplade med ett antal mindre vattenledningar och rör.

Så vid stambyten i Stockholm är det alltså dessa som byts ut. Fastighetens ledningar, rör och rörstammar behöver nämligen ersättas med jämna mellanrum. Det är viktigt att detta görs innan de befintliga ledningarna och rören går sönder. Detta för att undvika att stora vattenläckor och andra problem uppstår som kan bli väldigt kostsamma. Det handlar helt enkelt om att fastighetsägaren behöver mota Olle i grind genom att byta stammarna.

I samma veva som stammarna byts ut brukar även badrum (och ibland även kök) få ett ansiktslyft. I vissa fall kan nämligen inredning i till exempel badrummet återanvändas för att spara lite pengar. Men i de allra flesta fall brukar man passa på att riva ut all inredning och ersätta denna med sprillans ny sådan.

Så går stambyten i Stockholm i regel till

Så hur går då stambyten i Stockholm till, undrar du förmodligen? I regel går bytet av stammarna till ungefär på följande sätt:

 1. Besiktning av fastigheten
  Allra först besiktigas fastigheten och en inventering av stammarna görs. Detta görs i syfte att avgöra vilket skick de för närvarande befinner sig i. Det är nämligen inte säkert att de behöver bytas ut efter den aktuella inventeringen. Men det kan vara brådskande och då är det viktigt att detta görs snarast möjligt.
 2. Förutsättningarna gås igenom
  I nästa steg görs en förstudie där man går igenom förutsättningarna i fastigheten. Syftet med detta steg är att avgöra exakt hur man ska gå tillväga för att byta stammarna.
 3. Projektering
  Nu görs en projektering inför upphandlingen.
 4. Upphandling
  Arbetet upphandlas med flera entreprenörer inblandade.
 5. Utförande
  Stambytet görs.
 6. Uppföljning
  I det sista steget besiktigas det utförda arbetet för att säkerställa att det håller rätt kvalitet.