Larm

Att skaffa en övervakningskamera är populärt idag. Tekniken har gått snabbt framåt, och idag finns en uppsjö av modeller på marknaden som kan göra ett gott jobb med att trygga hemmet. Poängteras bör att en övervakningskamera snarare bör komplettera ett larmsystem, snarare än att ensamt ta på sig den rollen.

Vad bör man leta efter i en övervakningskamera?

Det finns ett antal viktiga egenskaper som många kan skriva under på att en modern övervakningskamera bör ha. Till exempel:

 • Brett synfält
 • Tvåvägskommunikation
 • Gott mörkerseende
 • Inbyggd siren
 • Hyfsad upplösning

Det är långt ifrån alla modeller som uppfyller samtliga punkter ovan. Bland dem som gör det är det variationer sinsemellan, såsom hur brett synfältet är, hur högt sirenen ljuder och hur väl den kan se i mörkret.

Jämförelse

Nedan har vi sammanställt en jämförelse mellan några av de mest populära kamerorna på marknaden. Inga produktnamn kommer att nämnas, eftersom syftet endast är att visa på hur mycket det kan skilja sig mellan vanliga modeller. Syftet är också att hjälpa läsaren till beslut och ge kunskaper som gör det enklare att välja övervakningskamera på egen hand.

Kamera 1

En uppstickare från USA som är känd för sitt breda synfält (160 grader). 160 grader innebär att den inte är långt ifrån att kunna se rakt bakåt, vilket till exempel kan lämpa sig väl för övervakning inomhus i ett trångt rum, där det inte är möjligt att få en god överblick av rummet. Kameran är också känd för sin höga upplösning, som ligger på 2K.

 • Tvåvägskommunikation: Ja
 • Mörkerseende: Ja
 • Inbyggd siren: Ja

Kamera 2

En mycket känd kamera från USA som har blivit populär även i Sverige och Skandinavien. Den är känd för att vara en av de första i sitt slag, och för sin användarvänlighet. Det är enkelt att installera, ställa in och att använda appen. Synfältet är 140 grader, vilket räcker gott och väl för de flesta.

 • Tvåvägskommunikation: Ja
 • Mörkerseende: Ja
 • Inbyggd siren: Ja, men varumärket har även modeller där det inte finns.

Kamera 3

Kamera tre är en relativt billig övervakningskamera (ca 2 000 kr) som fått sig en plats på marknaden. Synfältet, med sina 120 grader, är dock lite snålt tilltaget jämfört med många av konkurrenterna.

 • Tvåvägskommunikation: Ja
 • Mörkerseende: Ja
 • Inbyggd siren: Nej
Hemrenovering

Vid relining i Lund behöver både förundersökning, offertförfrågan och besiktning genomföras. Det handlar alltså inte bara om att hantverkare ska utföra jobbet. En oberoende konsult i Lund nämner fördelarna med att anlita en konsult vid denna stora renovering.

Relining i Lund från start till mål

 • Behövs relining eller krävs det stamrenovering?
  En fastighetsägare bör beställa regelbunden undersökning av stammarna för att tidigt upptäcka eventuella skador och kunna besluta om relining innan det är för sent. Att beställa denna tjänst från en oberoende konsult kan kännas betydligt tryggare än att beställa från ett företag som utför arbetet. Denna konsult har därmed ingen fördel i att ”hitta” skador på stammarna.
 • Hur sker en effektiv upphandling?
  Om konsulten upptäcker att relining bör genomföras är nästa steg att skapa en effektiv upphandling. Genom att en detaljerad offert skapas blir det enkelt att kontakta flera företag i Lund som kan genomföra arbetet varpå de får ge sitt pris på arbetet. Det kan även framgå när arbetet kan ske – vilket för vissa kan vara helt avgörande i val av totalentreprenör.
 • Projektledning under arbetsprocessen
  Ett företag i Lund har nu valts för arbetet och processen kan starta. Det blir därmed konsulten som har kontakt med entreprenören i de allra flesta frågorna. Som fastighetsägare underlättar detta hela processen. Ofta finns det redan färdiga arbetsprocesser som företagen följer för att därmed säkerställa hög kvalité i arbetet.
 • Kontroll och besiktning
  Besiktning bör alltid ske efter arbetet är slutfört. Men i detta fall behöver även kontroll ske under själva processen. Detta utifrån att ledningarna är så slutet utrymme att processen enklast övervakas under arbetets gång. Allt detta sker även av konsulten som därmed även kan säkerställa, och dokumentera, arbetet.
 • Granskning av film
  Sista steget är att filmning sker av stammarna och att dessa filmer granskas. Ofta får även kunden behålla filmerna som bevis på utfört uppdrag.

Behövs konsult vid relining i Lund?

Det är alltså viktigt att skilja på konsultens arbete och entreprenörens. Generellt är det en trygghet att ha en konsult leder arbetet och kan vara oberoende – men det finns inget krav på att konsult måste anlitas. Till stor del beror det på arbetets omfattning och hur väl insatt kunden är i det specifika projektet.