Hemrenovering

Fördelar vid avfuktning i krypgrund

Att använda trygghetsvakt är en säkerhet som minimerar risken för fuktskador. Vilken trygghetsvakt som ska användas beror på var man vill skapa ett extra skydd. På Amagozon.se finns tre vakter som möter olika behov.

Trygghetsvakt Vind
Detta är en miljövänlig avfuktare som används på vindar. Därmed skyddas vinden från att få mögel, röta och fukt. Systemet fungerar genom att luften avfuktas och därmed håller utrymmet helt fuktfritt. En effektiv avfuktning för vinden.

Trygghetsvakt för krypgrund
Både torpargrunder och krypgrunder kan få stora problem med väta och fukt. Det finns flera lösningar för avfuktning av krypgrunder men de flesta är aktiva, dvs avfuktning påbörjas när fukt upptäckts. Men en trygghetsvakt skapar proaktiv åtgärd och skyddar därmed mot att problemet ska uppstå. Med denna avfuktning hålls krypgrunden torr och risken för att mögel eller fuktskador ska uppkomma minimeras.

Trygghetsvakt PRO
Detta är den mest avancerade trygghetsvakten från Amagozon.se. Den kan användas för avfuktning på krypgrunder för att där skapa en forcerad och kontrollerad tillförsel av luft via ventilation. Då denna är mer avancerad krävs det att man är utbildad för att installation ska kunna ske på korrekt sätt. Här finns även PRO-X som kombinerar det lägre tryck som finns själva grunden med en högre kapacitet för uttorkning. En av de bästa varianterna för avfuktning av krypgrund.

Kontakt och hjälp vid avfuktning

Ibland kan det vara svårt att veta vilken åtgärd som ska genomföras för att få rätt resultat. Ta då kontakt med en återförsäljare av dessa produkter. Det enklaste är att en återförsäljare kan komma ut och avgöra problemet storlek och karaktär. Det kan se ut på följande sätt: Familjen Olsson bor i Stenungsund och har precis köpt ett sommarställe med torpargrund någon mil utanför Stenungsund. De vill installera en trygghetsvakt som kan ha kontroll på fuktnivån och motverka fukt och mögel. Men de är osäkra på vilken produkt som passar bäst utifrån deras behov.

De kontaktar Amagazon som har sitt säte i Myggenäs – ett par kilometer väster om Stenungsund. De kan därmed diskutera olika lösningar och det slutar med att en installation av en avfuktning av torpargrunden. De får även med sig ett par tips på vad de ska tänka på för att minimera kommande problem. Svårare än så är det inte.