Hem

Att bygga en platsbyggd bokhylla

Den som vill ge sig på en riktig utmaning finner möjligen den perfekta uppgiften i en platsbyggd bokhylla. Hos dessa sitter nyckeln verkligen i detaljerna, inte bara under planeringsstadiet utan också vid uppförandet. Kombinationen av förvaringsutrymme, prydnadsställ, väggdekoration och naturligtvis bokhylla, gör dessa objekt till något av en favorit hos många.

Planering är A och O

En platsbyggd bokhylla kräver planering och noggrannhet. Ju större yta bokhyllan behöver täcka, desto mer detaljer behöver man ha tänkt igenom, men även små objekt kräver planering. Nedan är en stegvis genomgång av de generella stegen vid planering av byggnationen:

  • Skissa en ritning. Denna utgör grunden för hela projektet och bör därför vara väl genomtänkt vad gäller utrymmen. Det är naturligtvis viktigt att vad som i slutändan ska pryda bokhyllan faktiskt får plats.
  • Dela upp bokhyllan i moduler. Moduler är ett annat ord för ‘mindre delar’, vilka gör själva konstruktionen enklare.
  • Välj träslag. Ett vanligt val är MDF för själva hyllkonstruktionen och plywood för baksidan, men även andra alternativ finns.
  • Var förberedd. Se till att ha övrigt nödvändigt byggmateriel redo innan konstruktionen av moduler inleds. Detta inkluderar färg, skruv, trälim, lister, spackel och så vidare.

Konstruktion av den platsbyggda bokhyllan

Efter att de olika modulerna har blivit separat konstruerade är det dags att bygga ihop dem. Det första steget är dock att montera sockeln, vilket är vad bokhyllan kommer att vila på. Därefter skruvas varje modul fast på sockeln och med varandra. Eventuella glipor och skarvar kan täckas med lister när samtliga moduler är på plats. Därefter återstår spacklande och slipande för att jämna ut ojämnheter. Det allra sista steget är att måla bokhyllan.

Avslutande tips

Som synes är det en process som, beroende på hur stor bokhylla som avses, kan ta lite tid och framför allt kräva tålamod. Ett vanligt misstag är att skynda sig igenom framförallt planeringsstadiet i ett försök att vara produktiv. Detta är dock inte att rekommendera. Det vore en mardröm att upptäcka efter att alla moduler är tillverkade att de inte passar ihop, eller att efter att bokhyllan är rest, målad och klar inse att den är estetiskt annorlunda mot vad som avsetts. Varje steg i processen är viktigt och att lägga fokus på detaljer kommer att betala sig i slutändan.