Renovering

Ozongenerator för att eliminera lukter i hushållet

Det bästa sättet att använda ozongeneratorer i hemmet är att placera den i det rum som har problem med lukt. Anledningen till detta är att ozon kan förstöra mögel och andra föroreningar. Även om ozon inte är ett naturligt luktbekämpningsmedel i vanlig definition, bryts det ner till säkert syre. Ozongeneratorer bör användas några timmar varje dag eller över natten för att få önskad effekt.

Många människor upplever att deras hem är fyllt av lukter. Dessa lukter är oftast resultatet av bakterier och fördärvar hemmets doft. För att eliminera dessa behövs en effektiv lösning. Med en lätt och flyttbar ozongenerator kan man enkelt flyttas den till rummet som stinker. När man vill ta bort dålig lukt handlar det vanligen om:

  • Cigarettrök
  • Fukt
  • Svett
  • Källarlukt
  • Mögel

Det ozon som genereras av en ozongenerator kan avlägsna en mängd olika föroreningar från ett hem. Vissa typer av partiklar kan förstöras av ozon, men vissa oxideras av andra ämnen. Ozon bryter inte ner organiska material, men det kan oxidera kemikalier som orsakar lukt. Det har också i viss mån en negativ inverkan på inomhusluftens kvalitet. Det är därför bra att använda en ozongenerator i ett rum när man inte befinner sig där. En ozongenerator är inte en ersättning för en steril miljö.

Inom transport och åkerisektorn finns stor anledning att testa ozongeneratorer. En ozongenerator kan fungera i flera timmar i en lastbil eller annat transportfordon. Den är särskilt effektiv när det gäller att avlägsna lukter från lastrum eller hytt. En ozongenerator kan vara ett bra val för lastbilsföretag eftersom den lätt kan installeras i fordon som saknar fönster. Viktigt är dock att inte använda en ozongenerator under en körning.

Även om ozongeneratorer är mycket effektiva när det gäller att avlägsna lukter har de vissa begränsningar. De dödar till exempel inte bakterier eller mögelsporer på ett effektivt sätt. Det finns lukter som ozongeneratorerna inte tar bort, men de kan avlägsna specifika partiklar som orsakar problemet. Processen kanske inte är helt framgångsrik, men den kan ta bort några av de värsta lukterna.