Fönster

När är det dags att byta fönster?

Du kanske funderar på när det är dags att byta fönster? Det är så klart läge att byta fönster i Östersund om det är trasigt eller är sprucket. Men det finns även andra tillfällen det kan vara läge att byta fönster Jämtland. Det är bra att vara medveten om att fönster som suttit uppe i mer än 20 år släpper ut en hel del värme, cirka 2,5 gånger mer än helt nya fönster. En annan anledning att byta fönster är om du ändå ska renovera huset.

Kolla om du behöver byta fönster

Det finns en del saker du kan titta efter för att se om du behöver göra ett fönsterbyte i Jämtland. Är det till exempel så att du glaskassetter och de är punkterade så måste de bytas så snart som möjligt. Du kan upptäcka att de är punkterade genom att fönstren ser så att säga oklara, eller immiga ut, även om du nyss putsat dem. Ett annat sätt att kontrollera om det är dags för ett fönsterbyte i Östersund genom att kolla drag och temperaturförändringar. Drag kan du känna av på två sätt. Dels vid kallras, dels vid luftläckage. Om det är kondens på insidan av fönstren så kan även det vara ett tecken på att dina fönster är dåliga och behöver bytas ut.

Drag och förändringar av temperatur

Drag kan som tidigare nämnt upplevas via kallras och via luftläckage. Kallras blir det när luften blir nedkyld av en yta som är kall så som ett fönster som är dåligt isolerat. Den luft som då finns vid fönstret blir nedkylt och orsakar sedan ett drag längs med golvet. Om du känner av att det läcker luft så är det definitivt dags att byta ut dina fönster i Jämtland. Det eftersom luften direkt kommer in och det gör att du får ett ökat behov av uppvärmning. Du kan upptäcka luftläckage genom att ta med ett tänt stearinljus och föra det längs med karmen på alla fönster. Fladdrar det, så är det läckage.

Kondens på insidan kan vara ett tecken på att dina fönster måste bytas

Imma och kondens på fönstren kan bero på tre saker. Det är fuktigheten i rummet, temperaturen samt vad fönstret har för isoleringsförmåga, alltså dess U-värde. Fukt finns i all luft men den luft som har högst luftfuktighet är varm luft. Blir den då nedkyld så kommer den till en punkt då den släpper från sig vatten och det är då det blir kondens. Normalt är det fönsterrutorna som är de punkter som är kallast i ett rum. När den varma luften möter fönstrets kalla yta så uppstår kondens. Vattnet kan då rinna ner mot fönsterkarmen. Om detta pågår alldeles för länge så kan det leda till att dina fönster börjar ruttna. Du kan kolla om du har rötskadade fönster med en kniv. Är det motstånd i träets virke efter 2 mm så är det ok. Kommer du djupare än så, då är det röta och du bör satsa på nya fönster Östersund.