Fönster

Vad kostar ett fönsterbyte i Uppsala?

Ett fönsterbyte i Uppsala varierar i pris beroende på ett flertal olika faktorer. Till exempel kostnad för bygglov, materialval och hur ett eventuellt ROT-avdrag kan räknas av från de budgeterade kostnaderna. Därför kan priset variera beroende på om det är en privatperson som är i behov av ett fönsterbyte eller en bostads- eller hyresförening som behöver byta fönster på fastigheten.

I Uppsala kan bygglov kan behövas för att göra ett fönsterbyte

Ett bygglov kan krävas för vissa typer av fönsterbyten. Ett fönsterbyte som förändrar fasadens utseende kräver generellt sätt ett bygglov medans om ni byter till likadana fönster som tidigare är risken mindre att bygglov krävs. Kolla med Uppsala kommun för att reda ut eventuella frågetecken.

Kan vi använda oss av ROT-avdraget vid ett fönsterbyte?
ROT-avdraget gäller för ny- och ombyggnationer. Generellt sätt ingår fönsterbyten i avdraget. För att hålla nere kostnaderna för renoveringen som privatperson kan det därför vara bra att kontrollera och planera sitt användande av ROT-avdraget i förväg. Har ni redan använt en del eller hela rotavdraget kan det kanske finnas ett värde i att ta fönsterbytet under nästa period då hela avdraget kan nyttjas. Är fönstret i mycket dåligt skick blir det såklart dyrare att vänta med ett byte om det då istället kan uppstå andra skador till följd av det dåliga fönstret. Mer information om ROT-avdraget finns att läsa på Skatteverkets hemsida.

Materialval påverkar kostnaden

Kostnaden varier även beroende på de materialval som görs i samband med bytet. Det kan vara svårt att veta vilka val som är rätt att göra, välj därför en hantverkare i Uppsala som har lång erfarenhet av arbetet. På så sätt kan ni rådfråga med firman om vilka lösningar som är rätt för just er budget.

Kostnaden kan även variera beroende på:

  • Arbetets komplexitet
  • Antal fönster som ska bytas

Begär offerter från flera olika firmor runt Uppsala och jämför de olika priserna som du fått in. Be även om en skiss på planeringen, bra frågor att ställa skulle kunna vara: Hur lång tid beräknas arbetet ta? Ingår kontroll av arbetet efter att det slutförts? Att byta fönster är en investering för lång tid framöver – välj därför en firma som har lång erfarenhet och kunskap inom området.