Renovering

Frågor om att installera bergvärme

Här presenteras några av de vanligt förekommande frågorna kring finansiering och installering av bergvärmepump.

Vad är de största fördelarna med bergvärmepump?

Det finns flera fördelar men de två som primärt brukar lyftas fram är ekonomin och ekologin. Med andra ord att det är en investering som både gynnar miljön och plånboken.

Hur djupt behöver hålet vara?

Det vanligaste är att hålet är mellan 100 och 200 meter djupt. Djupet beror bland annat på hur mycket värme som behöver ”tas upp” från berget. Det kan även avgöras av underlaget där borrning sker. Detta avgör däremot som de gräver och installerar din bergvärmepump under processens gång.

Vad kostar en bergvärmepump?

Här beror det lite på vad som menas. Ett enbart köpa en pump kommer inte göra någon skillnad (förutsatt att den gamla är trasig). Det krävs ett djupt hål, installation och pump för att det ska kunna användas som en värmekälla. Totalt brukar summor kring mellan 100- och 200 000 kr nämnas.

Är det lönsamt i längden?

Innan inköp och installering sker bör alltid en uträkning ske på om det är lönsamt eller inte. Detta avgörs främst av:

  • Värmekälla idag
  • Energiförbrukning per år idag
  • Kostnad per kWh idag

Detta kan sedan ställas mot vad det kostar med bergvärme och därmed visas en ungefärlig besparing per månad. Detta i sin tur får ställas mot den kostnad som skulle uppstå om ett lån tecknades för att finansiera installationen. Ofta, men inte alltid, skapas en större besparing än finansieringskostnad per månad.

Enklast är att kontakta en återförsäljare för att tillsammans räkna på eventuell förtjänst.

Krävs det något tillstånd för att gräva?

Ja, det krävs ett tillstånd från kommunen innan grävning får påbörjas. En sak som då kontrolleras är om någon in närheten har bergvärme och i så fall hur nära. För att det ska ge effekt krävs det att ingen annan har grävt inom en radie av 20 meter.

Vilken funktion har en bergvärmepump?

Via slangar pumpas vätska ner till berget (längst ner i hålet). Där värms vätskan upp av berget varpå den pumpas upp. En bergvärmepump kommer nu att ta vara på denna värme tack vare en kompressorteknik. Värmen används sedan för att värma upp huset medan vätskan återigen pumpas ner till berggrunden.