Renovering

Dessa kontaktar du vid trädfällning i Västerås

Ett par träd behöver fällas på trädgården. Kan du ta fram motorsågen och fälla dem själv eller finns det lagar och regler att förhålla sig till? Vilka företag kan kontaktas i Västerås för hjälp vid trädfällning? Här är lösningen.

Trädfällning – Kontakta företag i Västerås

Det finns ett flertal företag i Västerås som erbjuder trädfällning i olika stor omfattning. Här är det däremot skillnad. En del företag avverkar skogsområden och kan genomföra markberedning inför att tomter ska förberedas inför byggnation. Det är alltså stora projekt.

Andra har specialitet att kunna genomföra trädfällning i bostadsområden och på sommarstugetomter. Det handlar därmed om mer spetskompetens gällande att kunna sektionsfälla och precisionsfälla.

Går det att fälla träd själv?

Ja, som markägare får du fälla trädet själv. Men det betyder inte att du bör göra det. Allt handlar om kompetens och erfarenhet samt kunskap inom säkerhetstänk. Vid minsta tveksamhet bör ett proffs på trädfällning kontaktas och en offert beställas. Det är allt för många privatpersoner som skadar sig i onödan på dessa arbeten.

RUT-avdraget kan användas vid trädfällning. Det innebär att arbetskostnaden blir 50 % lägre än om avdrag inte får användas. Detta gäller däremot enbart för privatpersoner och alltså inte för företag, föreningar eller organisationer.

Marklov – Kontakta Västerås kommun

Det är skillnad på markberedning och fällning av ett enstaka träd. Vid markberedning, avverkning och liknade kan det behövas marklov. Vid frågor – Kontakta Västerås kommun.

Vem tar hand om träden?

Att fälla träden är första steget. Att ta hand om dem är nästa. Det finns ett par alternativ även här.

  • Såga upp egen ved
    Kvista stammarna, såga upp kortare bitar och lägg på tork innan de till slut klyvs med vedklyv. Ett ganska ansträngande jobb men samtidigt undviks kostnaden att köpa in ved.
  • Låt andra ta veden gratis
    Ett alternativ är att annonsera på Blocket eller lokaltidningen att veden ges bort gratis, till den som själv sågar upp delar av träden och forslar bort dem. Ett gratis sätt att bli av med de stora träden som för tillfället ligger i vägen i trädgården.
  • Företaget som utfört trädfällning
    De företag som utför trädfällning i Västerås kan generellt även ta hand om de träd som fälls. Men kontrollera vad det kostar och om det är värt det.