Renovering

Så går ett stambyte till – från början till slut

Dom flesta har nog hört talas om begreppet stambyte och vet troligen också ungefär vad det innebär. Det många däremot kanske inte känner till är hur det faktiskt går till – från början till slut. Det är ett långt mer omfattande arbete än man kan tro och det innebär både rivning och återställning av tätskikt och ytskikt – för att nämna några saker.

Steg 1 – rivningsarbete

Ett stambyte innebär i regel att man byter ut alla stammar som finns i en fastighet – det vill säga dom rör och ledningar som transporterar vatten. Dessa slits och behöver av naturliga skäl bytas ut förr eller senare. Det man måste göra för att komma åt stammarna, så att man kan byta dom, är alltså att riva – och detta kan innefatta både väggar och golv i alltifrån badrum, kök, trapphus och källare. Badrum rivs vanligen ut helt och hållet, medan man i kök ofta kan begränsa skadorna. Det man kan behöva göra är att:

  • Plocka bort köksskåp som är i vägen
  • Bryta bort dom ytskikt som finns framför stammarna

Steg 2 – stambyte

När det går att komma åt stammarna kommer man till huvuddelen av ett stambyte – att ersätta dom gamla stammarna med nya. Även detta är ett omfattande moment som kan ta lång tid – speciellt där det är svårt att komma åt. En del ledningar kan dessutom sitta så dåligt till att dom inte går att byta ut – och då brukar man renovera dom på plats istället.

Steg 3 – återställande

När själva stambytet är genomfört är det dags att återställa dom tät, – och ytskikt som rivits bort inför bytet. Ett tätskikt som brutits upp kan aldrig återanvändas eftersom det då inte ger ett säkert skydd och behöver alltså bytas ut helt och hållet. Vad gäller badrum så kan man alltså säga att det blir en totalrenovering med nya tätskikt, ytskikt och vanligen också inredning så som handfat och liknande.

Ordet stambyte används av många som ett samlingsnamn för hela processen, från början till slut, och det är förvisso inget fel med det. Man skulle dock kunna dela upp dom som förarbete inför ett stambyte, själva bytet och sedan det arbete som krävs för att återställa bostäderna och fastigheterna efter att rör och ledningarna bytts ut till nya.